top of page

Ważne !

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy zapoznać się z regulaminem.

Cenimy ciszę i spokój, nie wynajmujemy domków na głośne imprezy typu 18-nastki, wieczory panieńskie, kawalerskie.

W dniu przyjazdu pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 200zł na poczet ewentualnych zniszczeń.

                                                                   

                                                                   Regulamin rezerwacji

 

Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto zadatek w wysokości 200zł w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

 

Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku, w przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

 

W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

 

                                                                      Regulamin najmu

 

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

   

 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, łącznie z kaucją w wysokości 200zł (Zwrot kaucji nastąpi przelewem w ciągu 3 dni na podane przez Najemcę konto, po dokładnym sprawdzeniu pomieszczeń). Wszelkie zaistniałe szkody Najemca usuwa na swój koszt najpóźniej do dnia wyjazdu, w przeciwnym wypadku wynajmujący potrąci równowartość szkody z kaucji (o zaistniałej szkodzie, należy natychmiast poinformować właściciela). Jeśli kaucja nie rekompensuje zaistniałej szkody Najemca jest zobowiązany do jej całkowitego pokrycia.

   

 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w domkach i na terenie obiektu  . Zabrania się niszczenia otaczającej zieleni oraz trawnika.

 4.  

  Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

 5. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

 6. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

 7. Ilość osób mających przebywać w domu ustalana jest podczas rezerwacji.  Pobyt większej liczby osób w domku i na terenie obiektu niż przewiduje umowa bez zgody wynajmującego jest niedopuszczalny.

 8. Obowiązuje doba hotelowa od godz.17.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu (poza sezonem wakacyjnym możliwe jest indywidualne ustalenie godzin)

   

 9. Obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, osób nieletnich przebywających na terenie ośrodka, a szczególnie placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych.

 11. W obiekcie zabronione jest:

  • zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki

 12. • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

 13. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów. Śmieci należy segregować do odpowiednich pojemników.

 14. Zabrania się zaśmiecania posesji, wszelkie śmieci i niedopałki po papierosach należy wyrzucać do koszy na śmieci.

 15. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom lub niszczących mienie właścicieli.

   

 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych , kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

   

 17. Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu, wody.

   

 18. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

   

 19. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właścicieli.

   

 20. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru .

 21. Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia , czyste naczynia kuchenne).

   

 22. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca. Właściciel jest zobowiązany posprzątać wszelkie nieczystości pozostawione przez psa na terenie posesji. Cena za psa 10zł za dobę.

bottom of page